Elektro- instalatorstwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawstwo robót elektrycznych w pełnym zakresie:    

montaż szaf sterowniczych 

montaż instalacji kontrolno-pomiarowych

montaż instalacji sterowniczych  

wykonawstwo instalacji odgromowych

wykonawstwo instalacji elektrycznych budynków i obiektów przemysłowych 

kompleksowo instalacje elektryczne (nowe, modernizacje, remonty)

instalacja rtv i sat

instalacje komputerowe i telefoniczne 

automatyka przemysłowa

      

Pomiary: 

pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli,

badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych,

badanie wyłączników różnicowo-prądowych RCD, typu AC, A, B

pomiar rezystancji uziemienia

pomiar natężenia oświetlenia

sprawdzanie kolejności faz

pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz cos@

pomiary parametrów pętli zwarcia

 

Pomiary elektryczne wykonujemy w :

domach prywatnych

firmach produkcyjnych

obiektach handlowych

budynkach użyteczności publicznej

placach budów

innych obiektach

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonuję na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych oraz ich przebudowy.                 

Dokumentacja

Każde nasze badanie stanu instalacji elektrycznej zakończone jest stosowną do tego dokumentacją która zawiera m.in. miejsce wykonania pomiarów, użytkownika lub właściciela obiektu, opis istniejącej sieci elektrycznej, wyniki z pomiarów poddane analizie, szkic sytuacyjny obiektu oraz odbiorników poddanych pomiarom oraz wszelki inne informacje, które wg. osoby wykonującej pomiary mogą mieć wpływ na ocenę stanu technicznego.