Fotowoltaika

 

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika (PV) to bezpośrednia konwersja promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

 

Unikalne korzyści z instalacji fotowoltaicznych:

 • Elektrownie słoneczne nie ingerują w otoczenie
 • Panele fotowoltaiczne nie zatruwają środowiska, nie produkują żadnych odpadów i nie emitują hałasu
 • Fotowoltaika ma szeroki zakres zastosowań – od gadżetów po wielkie systemy BIPV
 • Modularny charakter instalacji pozwala na skalowanie inwestycji
 • Po zamontowaniu panele fotowoltaiczne nie wymagają żadnej obsługi
 • Inwestycja w system PV zwróci się poniżej 10 lat, zależnie od stopnia nasłonecznienia i wielkości instalacji, 
  a każdy następny rok pracy paneli przekłada się na czysty zysk dla inwestora
 • Fotowoltaika ma największy potencjał pośród odzyskiwalnych źródeł energii (OZE)

Europa stawia na energię odnawialną

 • 70% zainstalowanej w europejskim sektorze energetyki w 2011 roku mocy wytwórczej pochodziło ze źródeł odnawialnych (łącznie 30 GW).
 • Spośród wszystkich technologii dominującym źródłem jest fotowoltaika z łączną zainstalowaną mocą w 2011 roku wynoszącą 21 GW, co stanowi aż 47% całkowitej zainstalowanej mocy.
 • Na drugim miejscu, z mniejszymi udziałami plasują się elektrownie gazowe − 21,6% zainstalowanej mocy (9,72 GW) oraz elektrownie wiatrowe − 21,4% (9,61 GW).

Świadczymy :

 • Określimy potrzeby
  Pierwszym etapem rozpoczynającym procedurę związaną z realizacją inwestycji jaką jest montaż instalacji fotowoltaicznej jest określenie potrzeb Inwestora. W zależności od specyfikacji danej instalacji energię elektryczną produkowaną z elektrowni słonecznej możemy konsumować na własne potrzeby lub odsprzedawać do sieci elektroenergetycznej. To na tym etapie należy określić czego Inwestor oczekuje od danego systemu. Nasi doradcy oczywiście pomogą Państwu wybrać optymalne rozwiązanie. 

 • Ustalimy możliwości
  Każda inwestycja jest inna, dlatego też należy określić możliwości montażu wybranego systemu. W przypadku montażu instalacji dachowych musimy po pierwsze ustalić czy konstrukcja budynku pozwoli na montaż modułów fotowoltaicznych oraz czy na dachu znajduje się odpowiednio dużo miejsca aby umieścić tam ich pożądaną moc. Należy przeprowadzić analizę ewentualnego zacienienia oraz zbadać czy nie występują jakiekolwiek inne przeszkody mogące uniemożliwić sam montaż lub późniejsze prawidłowe działanie instalacji.

 • Przygotujemy projekt koncepcyjny
  Kolejnym krokiem jest przygotowanie projektu koncepcyjnego na podstawie którego będziemy mogli opracować wstępną ofertę. Nasi doświadczeni projektanci na podstawie uzyskanych informacji opracują rozwiązanie dopasowane idealnie do potrzeb Inwestora.

 • Sporządzimy dokumentację wykonawczą
  Po zaakceptowaniu przedstawionego projektu przystąpimy do przygotowania dokumentacji wykonawczej.

 • Zajmiemy się formalnościami
  Jednocześnie dział prawny naszej firmy na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa zajmie się formalnościami związanymi z uzyskaniem warunków przyłączenia się do sieci, ewentualną dokumentacją dotyczącą koncesji oraz wszelkimi pozostałymi dokumentami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

 • Zamontujemy oraz uruchomimy Państwa elektrownię słoneczną
  Po spełnieniu wszelkich formalności przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej. Nasze instalacje montowane są tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych przez nas instalatorów posiadających aktualną akredytację. Całość prac dodatkowo nadzorowana jest przez naszych inżynierów, co gwarantuje Państwu wykonawstwo na bardzo wysokim poziomie.

 • Obejmiemy Państwa instalację programem serwisowym
  Chcąc mieć gwarancję, iż Państwa instalacja będzie działała bez zarzutów przez 25 lat oferujemy również Państwu pełną opiekę serwisową. W ramach naszych usług serwisowych corocznie dokonamy kontroli instalacji fotowoltaicznej sprawdzając czy nie występują żadne problemy. Zweryfikujemy wydajność modułów a w razie spadku wydajności poniżej wartości określonych w gwarancji moduły zostaną wymienione na nowe.

 

Monitoring instalacji fotowoltaicznej

 • Nadzór instalacji fotowoltaicznej najczęściej realizowany jest za pośrednictwem układów monitoringu, które wykonują następujące podstawowe działania: – zapis podstawowych parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej, – nadzór podstawowych parametrów pracy instalacji i porównanie ich z parametrami wzorcowymi, a w przypadku stwierdzenia odchyleń informowanie.

 

 

 

Ustawa OZE

Ustawa OZE a program "Prosument".

 

W przyjętej przez Sejm ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się m.in. następujące zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prosumenckiej:

 • obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej przez 15 lat,
 • obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale,  
 • rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-metering).

Nowe zasady wsparcia mają wejść w życie od 1 stycznia 2016.

Analizując wpływ uchwalonej ustawy na program „Prosument” można stwierdzić, że nie zawiera ona wskazań dotyczących sposobu określania i możliwości łączenia pomocy inwestycyjnej (dotacji) i operacyjnej (taryf gwarantowanych) dla mikroinstalacji. Dlatego też nie można określić czy inwestorzy, którzy otrzymają dofinansowanie do instalacji z NFOŚiGW będą mogli korzystać z taryf gwarantowanych. Ustawa nie wskazuje również na możliwość wyboru przez prosumenta formy pomocy, z której chce skorzystać.

Wyjaśnienie wyżej wymienionych zagadnień oraz analiza opłacalności budowy mikroinstalacji dla beneficjentów,  będzie podstawą do podjęcia decyzji przez NFOŚiGW w zakresie potrzeby dostosowania wysokości, formy oraz zakresu wsparcia w ramach programu „Prosument”.

Natomiast inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, będą mogli zgodnie z zapisami ustawy od początku 2016 r. sprzedawać nadwyżki energii do sieci po cenach równych cenom rynkowym i korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych).

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ustawa nie przeszła jeszcze pełnego cyklu ustawodawczego i do momentu podpisania przez Prezydenta RP i wejścia w życie nie stanowi prawa.